Poradenství v oblasti úspor tepelné energie

Odvaděče parního kondenzátu Spirax Sarco

Odvaděče plovákové

Odvaděče parního kondenzátu Spirax Sarco - FT14 a FT14HC  , FT43 , FT44, FT47 ,FTC32  

Jsou široce používány a jsou přednostní volbou u regulovaných spotřebičů. Vyrábějí se v široké škále typů a variant ve světlostech DN15 až DN

100 s připojením přírubovým, závitovým, přivařovacím nebo na clampy, pro tlaky až do 80 bar a teploty 400 °C. Kapacita dosahuje až 130 t/hod. K dispozici jsou též nerezové varianty, verze s jehlovým ventilem pro zamezení parního zámku apod. Standardně má většina typů automatické odvzdušňování, které při náběhu zvyšuje kapacitu až o 50%.

Termostatické tlakově vyvážené odvaděče

Termický kapslový odvaděč kondenzátu

Odvaděče parního kondenzátu Spirax Sarco - BPT13, BPT13T, BPW32, BT6HC, BPC32/Y, BTM7, BTS7, BP503 DN50

Termostatické tlakově vyvážené kapslové odvaděče kondenzátu se automaticky přizpůsobují měnícím se tlakovým poměrům v parním systému a odvádějí kondenzát vždy s konstatním podchlazením pod teplotu sytosti. Podchlazení je dáno typem použité kapsle. Mají vynikající odvzdušňovací schopnosti. Jsou k dispozici ve světlostech DN6 až DN50, pro tlaky do 30 bar a teploty do 260 °C. Kapacity dosahují až 8500 kg/hod. Připojení přírubové, přivařovací, závitové, konektorové, mezipřírubové. Materiály mosaz, ocel, nerez.

 

Termodynamické odvaděče

Odvaděče parního kondenzátu Spirax Sarco - TD32F, TD62LM

Spojují robustnost, jednoduchost a spolehlivost s maximální účinností. Obsahují jediný pohyblivý díl - nerezový talířek. Pracují v režimu on - off s velmi jasným ohraničením poloh. Jsou odolné proti mrazu i vibracím, vodnímu rázu i korozivnímu prostředí. Jsou vhodné pro sytou i silně přehřátou páru, k dispozici jsou v přírubovém, závitovém, přivařovacím i konektorovém provedení ve světlostech DN6 až DN25 a pro maximální tlaky 300 bar a teploty 550 °C

 

Bimetalické, termostatické odvaděče

Odvaděče parního kondenzátu Spirax Sarco - ABL, SMC32,ISMC32,  HP45, HP80,  HP100, HP150 a HP210,  UBP32 Konektorový termický kapslový odvaděč 

Jsou termostatické odvaděče, odvádějí kondenzát s větším či menším podchlazením a z toho plynoucí úsporou tepelné energie tam, kde je to možné. Jsou robustní a odolné proti vodnímu rázu či korozivnímu kondenzátu. Jsou k dispozici v přírubové, přivařovací, závitové nebo konektorové verzi ve světlostech až do DN100. Maximální tlaky jsou do 210 bar, teploty do 570 °C. Maximální kapacity dosahují až 180 000 kg/hod. Vynikající odvzdušňovací schopnosti. Materiály ocel, legovaná ocel, nerez

Hrníčkové (zvonové) odvaděče

Odvaděče parního kondenzátu Spirax Sarco - SIB30, HM ,HM34, S a SF, Typ 200 , Typ 600, Typ 900

Jsou velmi robustní mechanické odvaděče, odolávající vodnímu rázu. Ve verzi se zpětným ventilem na vstupu jsou též vhodné pro vysoce přehřátou páru. Vyrábí se celá široká řada variant pro různé pracovní tlaky až 160 bar a teploty až 600 °C. Připojení jsou přírubová, přivařovací, závitová i konektorová.

Kontakt

Miloslav Bořil

mboril@volny.cz

Soběsuky 58
798 03 Plumlov

+420 606 263 543
+420 582 393 584

Vyhledávání