Poradenství v oblasti úspor tepelné energie

Odvaděče parního kondenzátu plovákové

 D17 117 616 , D17 117 540 , D15 117 616 , D15 117 540 , CNU 117 616 , CNU 117 540

 

Odvaděč kondenzátu plovákový D17 117 616 , D17 117 540

Použití : K samočinnému vypouštění kondenzátu ze zařízení provozovaných vodní parou.

Montáž : Lze ho použít do svislého i vodorovného potrubí ( do vodorovného potrubí po úpravě – dokumentace na vyžádání ).

Provedení : typ D17 stavební délky dle EN 558-1

Materiálové provedení :

těleso, kryt (616)         šedá litina GG 25

těleso, kryt (540)         1.0619N

funkční dílce                nerez

těsnění                        bezazbest

 Přípustné tlaky a teploty :

D 17 117 616  

teplota (°C)           -              120         200         250         300

tlak - přetlak(bar) -                 13            13            11           10

D 17 117 540  

teplota (°C)                    120         250         300         350         400         450

tlak - přetlak(bar) -           32            28            28           24           21           11

 

Stavební délky dle EN 558-1

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozměry - D17 117 616

DN          15           20           25            40            50

L1           81            81            100          150          150

L2           95            95            110          126          126

L(mm)     150          150          160          230          230

V(mm)     195          195          235          295          300

m(kg)      6              7             11            20            23

Rozměry - D17 117 540

DN          15           20           25            40             50

L1           83            83            101          150          150

L2           98            98            115          126          126

L(mm)     150          150          160          230          230

V(mm)     212          212          230          292          297

m(kg)      6,5          7,5            14            22            25

 

 

 

Odvaděč kondenzátu plovákový D15 117 616 , D15 117 540

 

Použití : K samočinnému vypouštění kondenzátu ze zařízení provozovaných vodní parou.

Montáž : Lze ho použít do svislého i vodorovného potrubí ( do vodorovného potrubí po úpravě – dokumentace na vyžádání ).

Materiálové provedení :

těleso, kryt (616)         šedá litina GG 25

těleso, kryt (540)         1.0619N

funkční dílce                  nerez

těsnění              bezazbest

Přípustné tlaky a teploty  :

D 15 117 616  

teplota (°C)           -              120         200         250         300

tlak - přetlak(bar) -              13            13            11            10

D 15 117 540  

teplota (°C)                           120         250         300         350         400         450

tlak - přetlak(bar) -              32            28            28            24            21            11

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozměry - D15 117 616

DN          15           20           25           40           50

L1           81            81            100          150          150

L2           95            95            110          126          126

L(mm)     160          -              180          -              236

V(mm)    195          -              195          -              277

m(kg)      6              -              9              -              23

Rozměry - D15 117 540

DN          15           20           25           40           50

L1           81            81            100          150          150

L2           95            95            110          126          126

L(mm)     150          -              212          -              236

V(mm)    212          -              212          -              279         

m(kg)      7              -              15            -              26

 

 

CNU 117 616 - Odvaděč kondenzátu plovákový

POUŽITĺ : K odvádění kondenzátu z parního prostoru pomocí plovákového systému s termickou předregulací. Termická předregulace slouží pouze k automatickému odvzdušnění při náběhu. Po ohřátí pracuje pouze plovákový systém. Je určen pro pracovní tlaky a teploty:

V základním provedení se dodává pro maximální přípustný provozní a diferenční tlak 13 bar s regulátorem R13. Pro menší provozní a diferenční tlaky je možný výběr regulátorů, které propouštějí vyšší průtoková množství:
R2 přípustný maximální provozní a diferenční tlak 2 bar
R4 přípustný maximální provozní a diferenční tlak 4 bar
R8 přípustný maximální provozní a diferenční tlak 8 bar
Pro DN 15 a DN 20 ve zvláštním provedení s přerušovaným způsobem práce:
R6 přípustný maximální provozní a diferenční tlak 6 bar.

TECHNICKÝ POPIS : V chladném stavu zajišťuje zabudovaná termická předregulace automatické odvzdušnění při spouštění. Po dosažení teploty média cca 90 °C se ventilový systém odvaděče uzavře a jeho další otevírání je docíleno pouze plovákem. V páře se nacházející nekondenzovatelné plyny (vzduch, dusík apod.) se při proudění kondenzátu přes ventilový systém odsávají z prostoru horní části plovákové komory (krytu) prostřednictvím odvzdušňovací trubičky. V případě poklesu nátoku kondenzátu až na nulovou hodnotu plovák klesne a ventilový systém se uzavře. Ventilový výpustný orgán se v případě stoupnutí protitlaku nad hodnotu tlaku v plovákové komoře automaticky uzavře (plní funkci zpětného uzavíracího orgánu). Na zvláštní přání je možno dodat odvaděč kondenzátu se sítkem.

 

Těleso, kryt

GG-25

Plovák

X6CrNiMoTi17 12 2

Termický regulační orgán

bimetal TB 102/85

Těsnění

bezazbestový materiál

 

MONTÁŽ: Odvaděč kondenzátu je dodáván pro montáž do svislého potrubí. Pro montáž do vodorovného potrubí je nutno odvaděč upravit: demontáží krytu, uvolněním šroubu regulátoru, pootočením tělesa do žádané polohy, upevněním šroubu regulátoru, montáží krytu. Základní zásadou je přívod pracovní látky ve směru šipky na tělese, odvzdušňovací trubička musí být v horní poloze, volná plováková koule v dolní poloze, vypouštěcí zátka je v dolní části krytu. Odvaděč musí být montován v nejhlubším místě systému.

 

DN D L L1 V D1 D2 D3 a f d n kg
15 15 150 162 195 95 65 45 14 2 14 4 6,1
20 20 150 162 195 105 75 58 16 2 14 4 6,3
25 25 160 190 245 115 85 68 16 2 14 4 9,4
40 40 230 272 280 150 110 88 18 3 18 4 21,3
50 50 230 272 280 165 125 102 20 3 18 4 21,8

 

CNU 117 540 - Odvaděč kondenzátu plovákový

POUŽITÍ

TECHNICKÝ POPIS

V chladném stavu zajišťuje zabudovaná termická předregulace automatické odvzdušnění při spouštění. Po dosažení teploty média cca 90°C se ventilový systém odvaděče uzavře a jeho další otevírání je docíleno pouze plovákem. V páře se nachází nekondenzovatelné plyny (vzduch, dusík apod.) se při proudění kondenzátu přes ventilový systém odsávají z prostoru horní části plovákové komory (krytu) prostřednictvím odvzdušňovací trubičky. V případě poklesu nátoku kondenzátu až na nulovou hodnotu plovák klesne a ventilový systém uzavře. Ventilový výpustný orgán se v případě stoupnutí protitlaku nad hodnotu tlaku v plovákové komoře automaticky uzavře (plní funkci zpětného uzavíracího orgánu). Na zvláštní přání je možno dodat odvaděč kondenzátu se sítkem.

MATERIÁL

 

Těleso, kryt GG-C25 nebo GGG40.3
Plovák X6CrNiMoTi17 12 2
Termický regulační orgán bimetal TB 102/85
Těsnění bezazbestový materiál

 

MONTÁŽ

Odvaděč kondenzátu je dodáván pro montáž do svislého potrubí. Pro montáž do vodorovného potrubí je nutno odvaděč upravit demontáží krytu, uvolněním šroubu regulátoru, pootočením tělesa do žádané polohy, upevněním šroubu regulátoru a zpětnou montáží krytu. Základní zásadou je přívod pracovní látky ve směru šipky na tělese, odvzdušňovací trubička musí být v horní poloze, volná plováková koule v dolní poloze, vypouštěcí zátka je v dolní části krytu. Odvaděč musí být montován v nejhlubším místě systému.

K odvádění kondenzátu z parního prostoru pomocí plovákového systému s termickou předregulací. Termická předregulace slouží pouze k automatickému odvzdušnění při náběhu. Po ohřátí pracuje plovákový systém. Je určen pro pracovní tlaky a teploty

 

Materiál Teplota [°C] Tlak [bar] odvaděče kondenzátupmax [bar]
GS-C25
350
400
450
32
22
12
32
22
12
GGG40.3
250
350
32
22
32
22

 

V základním provedení se dodává pro maximální přípustný provozní a diferenční tlak 23 bar s regulátorem R32. Pro menší provozní a diferenční tlaky je možnost dodávky s regulátorem R22, který propouští vyšší průtoková množství, při přípustném maximálním provozním a diferenčním tlaku 22 bar.

MONTÁŽ - Odvaděč kondenzátu je dodáván pro montáž do svislého potrubí. Pro montáž do vodorovného potrubí je nutno odvaděč upravit demontáží krytu, uvolněním šroubu regulátoru, pootočením tělesa do žádané polohy, upevněním šroubu regulátoru a zpětnou montáží krytu. Základní zásadou je přívod pracovní látky ve směru šipky na tělese, odvzdušňovací trubička musí být v horní poloze, volná plováková koule v dolní poloze, vypouštěcí zátka je v dolní části krytu. Odvaděč musí být montován v nejhlubším místě systému

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Miloslav Bořil

mboril@volny.cz

Soběsuky 58
798 03 Plumlov

+420 606 263 543
+420 582 393 584

Vyhledávání