Poradenství v oblasti úspor tepelné energie

GEA Filtrační rouna

Filtrační rouna se vyrábí ze syntetických, skelných nebo přírodních vláken. 

Používají se ve speciálních oblastech klimatizační techniky, mimo jiné v klimatizačních skříních, k filtraci spalovacího vzduchu od ventilátorů, kompresorů a sání motorů a v vzduchotechnických zařízeních.

Kapsové filtrační vložky

Kapsové filtrační vložky GEA MULTISACK, klasik moderní doby: Aerodynamické kapsy filtrační vložky minimalizují odpor proudícího vzduchu a znásobují účinnou filtrační plochu – ryzí energetická účinnost. 

Kapsové filtrační vložky GEA MULTISACK jsou složeny z kapec ve tvaru klínu ze syntetických nebo skelných vláken, které jsou upevněny do rámečku ve tvaru U-profilu z pozinkované ocelového plechu nebo umělé hmoty.

Typickou oblastí použití ve vzduchotechnice je filtrace hrubých a jemných prachových částic v oblasti komfortní klimatizace i průmyslové filtrace vzduchu. 

Filtrační vložky pro hrubou filtraci vzduchu

Filtrační vložky pro hrubou filtraci vzduchu jsou vhodné pro použití ve speciálních oblastech klimatizace a vzduchotechniky k odlučování hrubých a jemných prachových částic, zvláště pak v průmyslové oblasti k odlučování olejové a emulzní mlhy v zařízeních jak pro přívod, tak i odtah vzduchu.

Kovové filtrační vložky

Kovové filtrační vložky se používají jako předfiltry k odlučování olejové a emulzní mlhy a také jako ochrana před jiskrami

Filtrační vložky pro jemnou filtraci vzduchu

Filtrační vložky pro jemnou filtraci vzduchu se používají ve všech oblastech klimatizace a vzduchotechniky, mimo jiné i jako vysokoteplotní filtry v oblasti opracování povrchů, k odlučování olejové a emulzní mlhy a jako vysoce kvalitní předfiltry v oblasti čistých prostor.


 


 


 


 

 

Kontakt

Miloslav Bořil

mboril@volny.cz

Soběsuky 58
798 03 Plumlov

+420 606 263 543
+420 582 393 584

Vyhledávání