Poradenství v oblasti úspor tepelné energie

Regulátor Mertik

Regulační systém je tvořen soustavou regulátor-ventil navzájem propojenou kapilárou (tenkou ohebnou meděnou trubičkou). Funkce soustavy je založena na principu tepelné roztažnosti kapalin a pro svoji činnost nepotřebuje žádnou pomocnou energii. Tímto odpadá nutnost instalace přídavných havarijních ventilů pro případ výpadku el. proudu, což výrazně snižuje investiční náklady spjaté s pořizováním havarijního ventilu.


Uplatnění

Nejčastější uplatnění kapalinových regulátorů je v topenářství a v klimatizaci, např. k regulaci teploty bojlerů při ohřevu teplé užitkové vody, regulaci konstantní teploty sekundární vody v teplovodech (nahrazuje havarijní ventil), regulaci teplovodu v závislosti na venkovní teplotě, v klimatizaci a chlazení emulzí a kompresorů. Této regulace je také využito  při chlazení motorů u většiny typů říčních lodí

Kontakt

Miloslav Bořil

mboril@volny.cz

Soběsuky 58
798 03 Plumlov

+420 606 263 543
+420 582 393 584

Vyhledávání