Poradenství v oblasti úspor tepelné energie

REGULÁTOR TLAKU PRO VODU A VZDUCH R12 117 616

 

POUŽITÍ

Regulátor tlaku snižuje vstupní tlak přiváděného média na požadovaný výstupní tlak a udržuje ho na nastavené hodnotě. Slouží k regulaci tlaku vody, vzduchu, neagresivních plynů a neagresivních kapalin. Regulátory jsou armatury regulační, nevhodné pro těsné uzavření potrubí. Uplatnění - vodní hospodářství, vzduchotechnika.

TYPY / DN / PN / TEPLOTY / PROVEDENÍ

R12 117 616 DN25, 40-100 PN16 0 oC až 90 oC Vyrábí se v provedení ST.

FUNKCE

Ventil s přímou regulací, který snižuje vstupní tlak na požadovaný výstupní tlak. Výstupní tlak nastavován a udržován pružinou. Každá pružina odpovídá určitému rozpětí tlaků. Při seřizování na jiné rozpětí tlaků, je nutná výměna pružiny dle předpisu výrobce. Na horní stranu membrány působí redukovaný tlak a na spodní stranu síla pružiny. Poklesem redukovaného tlaku se poruší rovnováha, s membránou spojená kuželka se nadzdvihne a tlak začne stoupat až na nastavenou hodnotu. Při stoupnutí redukovaného tlaku je postup opačný. Prostor nad membránou je propojen s výstupním potrubím impulsní trubkou.

MONTÁŽ

Regulátory se montují do míst s tlakově uklidněným prouděním. Montují se zásadně do vodorovného potrubí s membránou dole (viz obr.). Pro správné zamontování regulátoru do potrubí a pro správné připojení impulsního potrubí je nutné se řídit předpisem výrobce pro montáž a údržbu PN 8 670 107, před regulátor musí být namontován filtr pro zachycení nečistot. 
 

 

Kontakt

Miloslav Bořil

mboril@volny.cz

Soběsuky 58
798 03 Plumlov

+420 606 263 543
+420 582 393 584

Vyhledávání