Poradenství v oblasti úspor tepelné energie

Vytápěcí jednotky SAHARA

Vytápěcí jednotky vodní a parní SAHARA MAXX HN            

 
 

Nová vytápěcí jednotka SAHARA MAXX HN, která nahrazuje staré jednotky SAHARA plus, je k dispozici v pěti konstrukčních velikostech.
Nejen aktualizovaný design, ale i nová generace vytápěcích jednotek zahrnuje velké množství variant. 

Osvědčené vlastnosti zůstávají samozřejmě zachované.Nová řada vytápěcích jednotek SAHARA MAXX HN má větší flexibilitu v provedení, více rozměrových a výkonových řad.Vytápěcí jednotky SAHARA MAXX HN jsou určeny pro normální prostředí a to pro nástěnnou nebo podstropní montáž a slouží k vytápění výrobních, skladovacích hal, opraven a prodejních prostor.Vyrábějí se v 5 velikostech, množství vzduchu od 1 000 do 12 000 m³/h a topný výkon do 110 kW.

 

Vytápěcí jednotky vodní a parní SAHARA MAXX HX

Nová řada vytápěcích jednotek SAHARA MAXX HX pro prostředí s nebezpečím výbuchu.
Nová vytápěcí jednotka SAHARA MAXX HX je v provedení EExe a EExd, ale i
zahrnuje velké množství variant. 

Nová řada vytápěcích jednotek SAHARA MAXX HX má větší flexibility v provedení, více
rozměrových a výkonových řad. Vytápěcí jednotky SAHARA MAXX HX jsou určeny pro prostředí snebezpečím výbuchu prostředí, a to pro nástěnnou nebo podstropnímontáž a slouží k vytápění výrobních, skladovacích hal. Vyrábějí se ve 4 velikostech, množství vzduchu od 1400 do 8 000 m³/h a topný výkon do 75 kW.
 

Elektrické vytápěcí jednotky SAHARA MAXX HE 

Nová řada elektrických vytápěcích jednotek SAHARA MAXX HE má větší flexibility v provedení, více rozměrových a výkonových řad. 

Elektriccké yytápěcí jednotky SAHARA MAXX HE jsou určeny pro nástěnnou nebo podstropní montáž a slouží k vytápění výrobních, skladovacích hal, opraven a prodejních prostor. Vyrábějí se ve 3 velikostech, množství vzduchu od 1 400 do 12 500 m³/h a topný výkon do 42 kW.

Plynové vytápěcí jednotky SAHARA MAXX HG

Nová řada plynových vytápěcích jednotek SAHARA MAXX HG má větší flexibility v provedení, více rozměrových a výkonových řad.

Plynové vytápěcí jednotky SAHARA MAXX HG jsou určeny pro nástěnnou nebo podstropní montáž a slouží k vytápění výrobních, skladovacích hal, opraven a prodejních prostor.Vyrábějí se v 3 velikostech, množství vzduchu od 1410 do 9 900 m³/h a topný výkon do 70 kW.

 

Teplovzdušné jednotky SAHARA plus 

 

Tento typ jednotek se již nevyrábí , je však možné dodat některé z náhradních dílů - hlavně výměníky - odkaz :  Výměníky do vytápěcíh jednotek popř. dodat jednotky z případných nadn. zásob - odkaz : Nadnormativní zásoby

 

Plynové, vodní a parní vytápěcí jednotky SAHARA plus jsou určeny k vytápění, chlazení, větrání a filtraci vzduchu ve výrobních a skladovacích prostorech.

Vodní a parní vytápěcí jednotka

Jednotka se skládá z výměníku , který je umístěn v přední části pláště jednotky a pláště jednotky zhotoveného z ocelového plechu chráněného práškovou vypalovací barvou. Na zadní straně jednotky je umístěn motorventilátor , který je chráněn ochrannou mřížkou plně splňující požadavky ochrany proti úrazu rotujícím oběžným kolem dle ČSN EN 294. Výdechový otvor je možno osadit velkou škálou výustek. V boku jednotky jsou čtyři matice pro zavěšení jednotky na konzoly pro podstropní nebo nástěnnou montáž.

Plynová vytápěcí jednotka  

Základ jednotky tvoří jednoduchý robustný výměník se spalovací komorou a následnými čtyřmi vratnými tahy, který zajišťuje optimální přestup tepla mezi spalovacím prostorem  a ohřívaným vzduchem. Uvnitř jednotlivých tahů jsou umístěny turbulátory , které zajišťují optimální průběh spalin a tím využití tepla.Výměník je namontován do kompaktní ocelové skříně odstínu RAL 5007. Sálání výměníku na boky skříně je odstíněno oboustranně ofukovanými reflexními plechy z Al slitiny.Zadní část skříně jednotky tvoří typizovaný axiální jedno nebo dvouotáčkový motorventilátor jako zdroj proudícího vzduchu  k ohřevu. Připojovací napětí je 1x230V nebo 3x400V/50Hz. Sání oběžného kola ventilátoru je kryto ochrannou mříží vyhovující požadavkům ČSN 12 2002 (DIN24167).Přední část skříně tvoří různé typy výdechových žaluzií , které umožňují regulaci směru a dosahu proudu ohřátého vzduchu vzhledem k umístění jednotky  ve vytápěném prostoru.

 

 

 

Náhradní díly a komponenty k vytápěcím jednotkám

Výměníky do vytápěcíh jednotek , Ovládací skříňky, Regulátory, 

 

Kontakt

Miloslav Bořil

mboril@volny.cz

Soběsuky 58
798 03 Plumlov

+420 606 263 543
+420 582 393 584

Vyhledávání