Tmavé INFRAzářiče

Inovativní a energeticky efektivní

Schwank nabízí své infrazářiče jako jednotlivá zařízení s přetlakovým hořákem. To umožňuje vytvářet velmi dlouhý laminární plamen, který zabezpečí optimální proudění v sálavých trubicích a zajistí tak rovnoměrný přesun tepla po celé délce zářiče. To má výrazný dopad na ekomomiku celého systému. Sálavá trubice se zahřívá až na 650° C a tím produkuje požadované sálavé teplo. 

Další výhodou přetlakového hořáku je, že ventilátor není vystaven horkým výfukovým plynům a proto podléhá menšímu opotřebení.

 • Mimořádně vysoká úspornost

 • Stejnoměrné a pohodlné rozložení tepla

 • Rychlé doby ohřevu

 • Kvalita, dlouhá životnost a vysoký komfort

 • Nevzniká průvan ani víření prachu


 • Tmavé zářiče novoSchwank

  Základní model zářiče

  novoSchwank je solidní a robustní zařízení. Je charakterizován jednoduchou konstrukcí spolu s odolnými komponenty, jako je například tlačný ventilátor. novoSchwank také přesvědčí mimořádně dobrou cenou a tím zajistí nízké investiční náklady.

  Rozhodující přednosti produktu:

  • Sálavá účinnost až 52%*

  • Přetlakový hořáku

  • Dlouhá životnost komponentů

  • Kvalita "made in Germany"

  • Rychlá a jednoduchá instalce

  * Sálavá účinnost měřena DVGW zkušební laboratoří na typu novoSchwank 30 U dle ČSN EN 416-2

  Tmavý zářič jako sdružený systém: společný odtahový systém.

  Všechny naše tmavé infrazářiče mohou být také napojeny na společné sběrné zařízení pro odvod spalin s centrálním odtahovým ventilátorem. Spaliny z tmavých zářičů jsou odváděny přes odtah spalin do venkovního prostředí. Vzduch pro spalování lze volitelným způsobem odebírat z prostoru instalace nebo zvenku. Samotné hořáky tmavých zářičů Schwank pak fungují stejně jako u jednotlivých systémů s primárním důrazem na optimalizované energetické náklady. Nahrazujeme pouze jednotlivé ventilátory a odkouření zářičů centralizovaným sběrným odtahovým ventilátorem a společným odtahovým systémem


  Tmavé zářiče infraSchwank

  Se zářičem infraSchwank udáváme průmyslový standard v oblasti vytápění tmavými zářiči. Přes optimalizované spalování šetřící životní prostředí, které probíhá na keramické desce hořáku, technicky promyšlenou konstrukci sálavých trubic a reflektorů, zajišťují tyto tmavé infračervené zářiče vysokou účinnost a tím znatelné úspory energie a dlouhou životnost.

  Úspora energie při nejvyší kvalitě.

  Rozhodující přednosti produktu:

  • Sálavá účinnost až 59,3 %

  • Možnost 2-stupňového nebo plynule modulovaného výkonu

  • Dlouhý laminární plamen

  • Přetlakový hořákový systém Whisper-jet jako jednotlivý systém Tichý

  • Tichý

  • Kvalita "Made in Germany"

  • Rychlá a jednoduchá instalace

  • K dispozici jako L- nebo U- verze


  Tmavé zářiče calorSchwank

  Plně izolovaný s nízkými energetickými náklady

  calorSchwank je špičkový model mezi tmavými infrazářiči Schwank. Díky inovační technologii hořáku, velmi kvalitní keramické izolaci reflektoru a kombinaci různých materiálů pro sálavé trubice a reflektor má, při neptarném navýšení ceny, energetickou účinnost a spotřebu až o 20% menší oproti našim modelům infraSchwank a novoSchwank. 

  Použitá izolace, která je známá z vesmírné techniky, dosahuje přes svou malou tloušťku materiálu 4 - násobnou izolační účinnost oproti tradičním izolačním materiálům.

  To způsobuje minimalizaci konvenkčních ztrát vyráběného tepla. Sálavá účinnost zářiče je tím zvýšena a je dosaženo i lepší ziskovost, protože teplo, které jde pod střechu, je zbytečné plýtvání energií. 

  Rozhodující přednosti produktu:


  • Sálavá účinnost až 70,2% *

  • Možnost 2-stupňového nebo plynule modulovaného výkonu

  • Keramická izolace / Minimalizování konvenčního podílu

  • Dlouhý laminární plamen

  • Přetlakový hořákový systém Whisper-jet jako jednotlivý systém

  • Tichý

  • Rychlá a jednoduchá instalace

  • Kvalita "Made in Germany"

  • K dispozici jako L- nebo U- verze


  Tmavé zářiče superTube

  Definuje novou energetickou účinnost

  superTube®: nová generace tmavých zářičů

  Inovace nese jméno superTube. 

  Tento název je synonymem pro vynikající vlastnosti produktu. Stěží jiné tmavé zářiče mohou vykazovat tak vysokou sálavou účinnost: 77,5%*.

  Sálavá účinnost - tímto Schwank nasazuje opět novou měřící laťku.

  Díky neustálému vývoji inovačního centra Schwank a při zapojení numerické proudící simulace (3D) je superTube ideálem pro ztělesnění energetické účinnosti a vysokého výkonu.

  Díky úspěšné geometrii a estetickému designu zařízení může být superTube použit pro různé aplikace. Ať už v průmyslových nebo logistických zařízení, v prodejnách nebo výstavních prosotrech, superTube sází na stálý akcent.

  Rozhodující přednosti produktu:

  • Hospodárný a energeticky účinný tmavý zářič Schwank

  • Sálavá účinnost až 77,5 %*

  • Speciální povrchová úprava reflektoru pro zvýšení tepelného záření

  • Delta - Duo Izolace snižující konvekční ztrátu

  • V simulační laboratoři vyvinuta speciální geometrie reflektoru [Delta-reflektor]

  • Whisper-Jet hořák pro extrémně dlouhý laminární plamen

  • 2-stupňová technologie hořáku [standard]

  • K dostání v různých barvách [standard šedá-hliník RAL 9007, další barvy na vyžádání]

  • 6 výkonných tříd [15-50 kW] a 3 konstrukční rozměry [3,7m, 6,7m a 9,7m]

  • Kvalita "Made in Germany"


   -    " "#$%&'()*+&, -,,


  #%.


  /'%&0%&1.2 3.1 410


  51.& ", 54.&63


  &6,.%&64,!  ,7%&  &.5


  &"&


  15 ",. 


  86& 56"9%.0:&-


  % %&&5%%& 


  54


  ; &</4= >


  ?"-441"%&


  +
  " "#$%& -6@=91A3,3&6,&.1


  BC4D
  EFEG0

  Kontakt

  Miloslav Bořil

  mboril@volny.cz

  Soběsuky 58
  798 03 Plumlov

  +420 606 263 543
  +420 582 393 584

  Vyhledávání