Poradenství v oblasti úspor tepelné energie

Tmavé INFRAzářiče

Inovativní a energeticky efektivní

Schwank nabízí své infrazářiče jako jednotlivá zařízení s přetlakovým hořákem. To umožňuje vytvářet velmi dlouhý laminární plamen, který zabezpečí optimální proudění v sálavých trubicích a zajistí tak rovnoměrný přesun tepla po celé délce zářiče. To má výrazný dopad na ekomomiku celého systému. Sálavá trubice se zahřívá až na 650° C a tím produkuje požadované sálavé teplo. 

Další výhodou přetlakového hořáku je, že ventilátor není vystaven horkým výfukovým plynům a proto podléhá menšímu opotřebení.

 

 • Mimořádně vysoká úspornost

 • Stejnoměrné a pohodlné rozložení tepla

 • Rychlé doby ohřevu

 • Kvalita, dlouhá životnost a vysoký komfort

 • Nevzniká průvan ani víření prachu

 

Tmavé zářiče novoSchwank

 

Základní model zářiče

novoSchwank je solidní a robustní zařízení. Je charakterizován jednoduchou konstrukcí spolu s odolnými komponenty, jako je například tlačný ventilátor. novoSchwank také přesvědčí mimořádně dobrou cenou a tím zajistí nízké investiční náklady.

Rozhodující přednosti produktu:

 • Sálavá účinnost až 52%*

 • Přetlakový hořáku

 • Dlouhá životnost komponentů

 • Kvalita "made in Germany"

 • Rychlá a jednoduchá instalce

* Sálavá účinnost měřena DVGW zkušební laboratoří na typu novoSchwank 30 U dle ČSN EN 416-2

Tmavý zářič jako sdružený systém: společný odtahový systém.

Všechny naše tmavé infrazářiče mohou být také napojeny na společné sběrné zařízení pro odvod spalin s centrálním odtahovým ventilátorem. Spaliny z tmavých zářičů jsou odváděny přes odtah spalin do venkovního prostředí. Vzduch pro spalování lze volitelným způsobem odebírat z prostoru instalace nebo zvenku. Samotné hořáky tmavých zářičů Schwank pak fungují stejně jako u jednotlivých systémů s primárním důrazem na optimalizované energetické náklady. Nahrazujeme pouze jednotlivé ventilátory a odkouření zářičů centralizovaným sběrným odtahovým ventilátorem a společným odtahovým systémem

 

 

 

Tmavé zářiče infraSchwank

Se zářičem infraSchwank udáváme průmyslový standard v oblasti vytápění tmavými zářiči. Přes optimalizované spalování šetřící životní prostředí, které probíhá na keramické desce hořáku, technicky promyšlenou konstrukci sálavých trubic a reflektorů, zajišťují tyto tmavé infračervené zářiče vysokou účinnost a tím znatelné úspory energie a dlouhou životnost.

Úspora energie při nejvyší kvalitě.

Rozhodující přednosti produktu:

 • Sálavá účinnost až 59,3 %

 • Možnost 2-stupňového nebo plynule modulovaného výkonu

 • Dlouhý laminární plamen

 • Přetlakový hořákový systém Whisper-jet jako jednotlivý systém Tichý

 • Tichý

 • Kvalita "Made in Germany"

 • Rychlá a jednoduchá instalace

 • K dispozici jako L- nebo U- verze

 

 

Tmavé zářiče calorSchwank

 

Plně izolovaný s nízkými energetickými náklady

calorSchwank je špičkový model mezi tmavými infrazářiči Schwank. Díky inovační technologii hořáku, velmi kvalitní keramické izolaci reflektoru a kombinaci různých materiálů pro sálavé trubice a reflektor má, při neptarném navýšení ceny, energetickou účinnost a spotřebu až o 20% menší oproti našim modelům infraSchwank a novoSchwank. 

Použitá izolace, která je známá z vesmírné techniky, dosahuje přes svou malou tloušťku materiálu 4 - násobnou izolační účinnost oproti tradičním izolačním materiálům.

To způsobuje minimalizaci konvenkčních ztrát vyráběného tepla. Sálavá účinnost zářiče je tím zvýšena a je dosaženo i lepší ziskovost, protože teplo, které jde pod střechu, je zbytečné plýtvání energií. 

Rozhodující přednosti produktu:

 

 • Sálavá účinnost až 70,2% *

 • Možnost 2-stupňového nebo plynule modulovaného výkonu

 • Keramická izolace / Minimalizování konvenčního podílu

 • Dlouhý laminární plamen

 • Přetlakový hořákový systém Whisper-jet jako jednotlivý systém

 • Tichý

 • Rychlá a jednoduchá instalace

 • Kvalita "Made in Germany"

 • K dispozici jako L- nebo U- verze

 

 

Tmavé zářiče superTube

Definuje novou energetickou účinnost

superTube®: nová generace tmavých zářičů

Inovace nese jméno superTube. 

Tento název je synonymem pro vynikající vlastnosti produktu. Stěží jiné tmavé zářiče mohou vykazovat tak vysokou sálavou účinnost: 77,5%*.

Sálavá účinnost - tímto Schwank nasazuje opět novou měřící laťku.

Díky neustálému vývoji inovačního centra Schwank a při zapojení numerické proudící simulace (3D) je superTube ideálem pro ztělesnění energetické účinnosti a vysokého výkonu.

Díky úspěšné geometrii a estetickému designu zařízení může být superTube použit pro různé aplikace. Ať už v průmyslových nebo logistických zařízení, v prodejnách nebo výstavních prosotrech, superTube sází na stálý akcent.

Rozhodující přednosti produktu:

 • Hospodárný a energeticky účinný tmavý zářič Schwank

 • Sálavá účinnost až 77,5 %*

 • Speciální povrchová úprava reflektoru pro zvýšení tepelného záření

 • Delta - Duo Izolace snižující konvekční ztrátu

 • V simulační laboratoři vyvinuta speciální geometrie reflektoru [Delta-reflektor]

 • Whisper-Jet hořák pro extrémně dlouhý laminární plamen

 • 2-stupňová technologie hořáku [standard]

 • K dostání v různých barvách [standard šedá-hliník RAL 9007, další barvy na vyžádání]

 • 6 výkonných tříd [15-50 kW] a 3 konstrukční rozměry [3,7m, 6,7m a 9,7m]

 • Kvalita "Made in Germany"

 

 

 

 

 

 

 

 

  -  " "#$%&'()*+&, -,,


#%.


/'%&0%&1.2 3.1 410


51.& ", 54.&63


&6,.%&64,!,7%&  &.5


&"&


15 ",. 


86& 56"9%.0:&-


% %&&5%%& 


54


; &


?"-441"%&


+
" "#$%& -6@=91A3,3&6,&.1


BC4D
EFEG0

 

 

Kontakt

Miloslav Bořil

mboril@volny.cz

Soběsuky 58
798 03 Plumlov

+420 606 263 543
+420 582 393 584

Vyhledávání