Poradenství v oblasti úspor tepelné energie

Poradenství v oblasti úspor tepelné energie

Diagnostika a proměření parokondenzátních systémů včetně technologií - s následným návrhem a řešením této problematiky :

Konzultace při hledání optimálního využití náhradních zdrojů energie :

- energie vody

- energie větru

- energie slunečního záření , fotovoltaické elektrárny

- využití tepelných čerpadel

- spalování biomasy

Zajištění termovizního měření , modelování :

Zajištění nezávyslích analýz a posudků v oblasti energetiky :

Program iGades internet energy system

Zvýšení průhlednosti financování energetických potřeb (obce, města, firmy) odhalení slabých míst v energetickém systému.

 

Informace , zajímavosti :

- geotermální energie

- energie příboje a přílivu oceánů

 

Kontakt

Miloslav Bořil

mboril@volny.cz

Soběsuky 58
798 03 Plumlov

+420 606 263 543
+420 582 393 584

Vyhledávání