Poradenství v oblasti úspor tepelné energie

Přerušovač vakua

23.02.2011 17:46

 

VK 70 - PŘERUŠOVAČ VAKUA

VK 70
PŘERUŠOVAČ VAKUA

Za určitých okolností se v parních potrubích objevuje vakuum. Toto způsobuje problémy s odvodem kondenzátu a následné problémy způsobené rychlým vzrůstem tlaku (např. při regulaci) a s tím spojenými rázy. Rovněž tak zabraňuje vzniku vakua v kapalinách. Přerušovač vakua VK 70 je velmi jednoduché konstrukce a malých rozměrů.

TYPICKÉ POUŽITÍ NA

potrubí napájecí vody,  kotle, napájecí nádrže, plnící a vypouštěcí potrubí nádrže.

MONTÁŽ

Přerušovač vakua musí být montován na svislé potrubí s 1/2“ připojením dole. Vstupní (nasávací) otvor je opatřen závitem 1/8“

Provozní podmínky

Těleso

Max.dovolený tlak (bar)

16

Max. dovolená teplota (°C)

260

Hydraulická zkouška za studena (bar)

24

 

Velikost

Palce

1“

 

Připojení

Závitové

NTP nebo BSP

 

Popis

1

Víko

ČSN 42 3231

2

Těsnění

ČSN 17 240

3

Ventil

ČSN 17 240

4

Sedlo ventilu

ČSN 17 240

5

Těleso

ČSN 42 3231

 

Rozměry

Velikost

A

B

C

Hmotnost

1.2.2007

55

34

39

0.35 kg

 

  

Kontakt

Miloslav Bořil

mboril@volny.cz

Soběsuky 58
798 03 Plumlov

+420 606 263 543
+420 582 393 584

Vyhledávání