Poradenství v oblasti úspor tepelné energie

KOMO OR - omezovač rázů

18.11.2008 13:50

 

 

KOMO OR - omezovač rázů


Technický popis:

Omezovač kondensačních rázů (dále jen omezovač) je určen pro omezení rázů vznikajících v kondensátním potrubí při mísení parního kondensátu různých teplot. Při jeho užití dochází ke zklidnění provozu na kondensátním hospodářství. Omezovač je konstrukčně řešen tak, že působí zároveň jako zpětný ventil. 

.

Rozsah použití:

PN 16

Maximální tlak při teplotě do 200°C: 1,6Mpa

Maximální teplota: 200°C

Připojení: NAVAŘOVACÍ

VSTUP KONDENZÁTU: TR DN 25
VÝSTUP KONDENZÁTU: TR 45

Schéma zapojení:

Ke kondenzátnímu potrubí se OR musí navařovat vždy bez vnitřního ústrojí. 

Výměnný vnitřní komplet omezovače

Materiály:

 

ČSN

DIN

Těleso omezovače

11523

17 120

Uzavírací elementy:

17021

1.40 06

 

Montáž:

Podmínkou pro řádnou činnost omezovače je jeho umístění do spodní části kondenzátního potrubí tak, aby jeho vyústění do potrubí bylo zaplaveno kondenzátem. Jestliže není tato podmínka splněna, mohou nastat kondensační rázy, tzn. kondensát protékající přes omezovač je chladnější než kondensát ve sběrném potrubí, dojde k nastříknutí chladnějšího kondensátu do parní bubliny, která se může vytvořit ve sběrném potrubí.KOMO OR je standartně vyráběn pro DN 25 s navařovacími konci, dle přání zákazníka je možná úprava dimenze DN, délek, přípojných konců atd.

Kontakt

Miloslav Bořil

mboril@volny.cz

Soběsuky 58
798 03 Plumlov

+420 606 263 543
+420 582 393 584

Vyhledávání