Poradenství v oblasti úspor tepelné energie

KOMO ON1 16 Odstředivý odlučovač nečistot.

18.11.2008 14:09

 

 

KOMO ON1 16   -  odstředivý odlučovač nečistot.

 

 

Zařízení KOMO ON 1 16 vyvinula firma KOMO mark s.r.o. na základě dlouhodobých zkušeností při navrhování odlučovačů kapek vody, olejů a pevných nečistot z páry a z parních rozvodů.

Zařízení zajišťuje oddělení nečistot od proudícího média na základě různých měrných hmotností. K tomuto oddělení dochází na základě několikanásobných změn směru a rychlosti proudění znečištěného média v odlučovači nečistot. Je zde rovněž využita gravitační síla a proto je nutné, aby odlučovač pracoval v kolmé poloze. Dovolená odchylka (bez zřetelného snížení účinnosti odlučování) od této polohy je 15°.

            ON 1 16 je vhodné zařazovat tam, kde chceme jednoduchým způsobem odstranit mechanické nečistoty. Pokud je požadována maximální čistota proudícího média, což může zabezpečit pouze filtrace, je vhodné ON 1 16 zařadit před filtrační jednotku a tím podstatně prodloužit intervaly nutné pro čištění filtrů.

            ON 1 16 je řešen tak, že ve spodní části je vytvořen malý zásobník na nečistoty o objemu asi 320 ml. Na základě této skutečnosti je možné provádět odkalování vždy po určité době dle množství nečistot v proudícím médiu. Zvýšené odpouštění nečistot je nutné při najíždění zařízení po opravě, delší odstávce a vždy, když je z technologických důvodů předpokládat větší množství nečistot v proudícím médiu. K odpouštění nečistot lze použít kulový kohout nebo jinou vhodnou uzavírací armaturu, která je odolná vůči mechanickým nečistotám. Velmi vhodné je též použít servoventil, který je ovládán automatickou impulsní jednotkou.

            Vzhledem k možnosti koroze a mechanického obrušování při proudění vysokou rychlostí a k zajištění maximální životnosti je KOMO ON 1 16 vyroben z antikorozní chromniklové oceli.

 

 

Základní parametry ON 1 16 – 1“:

 

Hodinové průtoky:

 

Průtok kapaliny

Průtok plynu (vzduchu)

Optimální

Minimální

Maximální

1 m³ - 85 m³

2 – 10 m³

0,8 m³

11  

 

          

Kontakt

Miloslav Bořil

mboril@volny.cz

Soběsuky 58
798 03 Plumlov

+420 606 263 543
+420 582 393 584

Vyhledávání