Poradenství v oblasti úspor tepelné energie

HYDRO - X

11.02.2009 13:19

 

HYDRO-X

      

Přípravek pro fyzikálně-chemickou korekci vody v parních systémech a teplárenských obězích.

Použití a vlastnosti:

  • Hydro-X zpomaluje korozní procesy v celém systému parního oběhu, nebo teplárenského.
  • Protikorozně působí ve více směrech: má odplyňující vlastnosti (vázání kyslíku, kysličníku uhličitého), podporuje vytváření ochranné magnetitové vrstvy.
  • Hydro-X rozrušuje stávající úsady kotelního kamene tím, že je mění ve volný, pohyblivý kal, který je možno lehko odstranit odkalováním, nebo odfiltrováním.
  • Hydro-X nedovoluje vytváření nových usazenin kotelního kamene.
  • Působí proti pěnění vody v kotli, čímž přispívá k výrobě čisté a neutrální technologické páry.

Dávkování:

Pomocí dávkovacího čerpadla nebo ručně v normálním, případně rozředěném stavu.
Je třeba věnovat pozornost dobrému promíchání látky v oběhové vodě.
Množství dávkovaného přípravku Hydro-X je úměrné množství vody doplňující oběh.
Je doporučeno dávkování přímo do oběhu, v přímé úměrnosti k množství doplňující vody, nebo v případě řídícího systému jako funkci měřeného pH.

Přibližné dávky přípravku:

Pro parní systémy:
  • Pro surovou vodu (tvrdou) 0,2 litru na 1 tunu vyrobené páry / ~ 1 m3 vody napájející kotel
  • Pro změkčenou vodu 0,04 litru na 1 tunu vyrobené páry / ~ 1 m3 vody napájející kotel
  • Pro demineralizovanou vodu 0,02-0,03 litru na 1 tunu vyrobené páry / ~ 1 m3 vody napájející kotel

Přesné dávkování je stanoveno na základě rozboru vody.

Pro teplárenské okruhy:
    Pro surovou (tvrdou) vodu: 1 000 ml / 1 m3 doplňující vody. Pro změkčenou vodu 300 ÷ 500 ml / 1 m3 doplňující vody. Pro demineralizovanou vodu 100 ÷ 200 ml / 1 m3 doplňující vody.
Při stanovování dávky věnovat pozornost tomu, že pH vody v teplárenském oběhu po korekci přípravkem Hydro-X se musí pohybovat v oblasti 9,5 - 9,8.
Přesné dávkování je stanoveno na základě rozboru vody.

Technické údaje:

Vnější vzhled: kapalina s jantarovou barvou

Měrná hustota (pro 25 °C) g/cm3: 1,18

Hodnota pH: cca 13,8 (100 g/l vody 20 °C)

Rozpustnost ve vodě: v každé koncentraci

 

Analytika:

Koncentraci HYDRO-X je možno stanovit měřením pH oběhové, nebo napájecí vody.

Způsob zacházení s Hydro-X:

V koncentrované formě je HYDRO-X žíravá látka. Pro ochranu se doporučuje používání brýlí a ochranných gumových rukavic. V případě kontaktu s pokožkou nebo sliznicemi je nutno postižené místo pečlivě oplachovat vodou. V případě požití této látky ihned kontaktovat lékaře.

Skladování:

Omezení na 2 roky od data výroby v originálních obalech.

Balení:

Kanistry z plastické hmoty o objemu 25 litrů, ocelové sudy 200, nebo 1 000 litrů.

Atest:

Odborný posudek SZÚ:
Přípravek HYDRO-X je určen k úpravě vody pro výrobníky páry, která příjde do styku s potravinami.
 

Kontakt

Miloslav Bořil

mboril@volny.cz

Soběsuky 58
798 03 Plumlov

+420 606 263 543
+420 582 393 584

Vyhledávání