Poradenství v oblasti úspor tepelné energie

HYDRO-X E-10

11.02.2009 13:36

 

HYDRO-X E-10

Přípravek pro fyzikálně-chemickou korekci vody v teplárenských obězích a parních systémech.

Použití a vlastnosti:

 • Hydro-X E-10 zpomaluje korozní procesy v celém systému teplárenského, nebo parního oběhu. Protikorozně působí ve více směrech: (vázání kyslíku, kysličníku uhličitého), podporuje vytváření ochranné magnetitové vrstvy.
 • Hydro-X E-10 rozrušuje stávající úsady kotelního kámene tím, že je mění ve volný, pohyblivý kal, který je možno lehko odstranit odkalováním nebo odfiltrováním.
 • Hydro-X E-10 nedovoluje vytváření nových usazenin kotelního kamene.
 • Působí proti pěnění vody v kotli, čímž přispívá k výrobě čisté a neutrální technologické páry.
 • Hydro-X E-10 se vyznačuje zvýšenou schopností vázat kyslík obsažený ve vodě.
 • Hydro-X E-10 má vlastnost chránit díly vyrobené z barevných kovů, např. měď či mosaz.

Dávkování:

Pomocí dávkovacího čerpadla, nebo ručně v normálním, případně rozředěném stavu.
Je třeba věnovat pozornost dobrému promíchání látky v oběhové vodě.
Množství dávkovaného přípravku Hydro-X E-10 je úměrné množství vody doplňující oběh.
Doporučujeme dávkování přímo do oběhu, v přímé úměrnosti k množství doplňující vody, nebo v případě řídícího systému jako funkci měřeného pH.

Dávky:

Jednotkové dávky závisejí na kvalitě doplňované vody.

Přibližné dávky přípravku:

Pro parní systémy:
 • Pro surovou vodu (tvrdou) 0,2 litru na 1 tunu vyrobené páry / ~ 1 m3 vody napájející kotel.
 • Pro změkčenou vodu 0,04 litru na 1 tunu vyrobené páry / ~ 1 m3 vody napájející kotel.
 • Pro demineralizovanou vodu 0,02-0,03 litru na 1 tunu vyrobené páry / ~ 1 m3 vody napájející kotel.
Pro teplárenské okruhy:
 • Pro surovou (tvrdou) vodu: ~1000 ml/ 1 m3 doplňující vody.
 • Pro změkčenou vodu ~500 ml / 1 m3 doplňující vody.
 • Pro demineralizovanou vodu ~200 ml / 1 m3 doplňující vody.
Při stanovování dávky věnovat pozornost tomu, že pH vody v teplárenském oběhu po korekci přípravkem Hydro-X E-10 se musí pohybovat v oblasti 9,5 - 9,8.
Přesné dávkování je stanovováno na základě rozborů vody.

Technické údaje:

Vnější vzhled: kapalina s jantarovou barvou

Měrná hustota (pro 25 °C) g/cm3: 1,18

Hodnota pH: cca 13,5 (100 g/l vody 20 °C)

Rozpustnost ve vodě: v každé koncentraci

Analytika:

 

Koncentraci Hydro-X E-10 je možno stanovit změřením pH oběhové vody.

Způsob zacházení s Hydro-X E-10:

V koncentrované formě je Hydro-X E-10 žíravá látka. Pro ochranu se doporučuje používání brýlí a ochranných gumových rukavic. V případě kontaktu s pokožkou nebo sliznicemi je nutno postižené místo pečlivě oplachovat vodou. V případě požití této látky kontaktovat lékaře.

Skladování:

Omezení na 2 roky od data výroby v originálních obalech.

Balení:

Kanistry z plastické hmoty o objemu 25 litrů, ocelové sudy 200, nebo 1 000 litrů.

Kontakt

Miloslav Bořil

mboril@volny.cz

Soběsuky 58
798 03 Plumlov

+420 606 263 543
+420 582 393 584

Vyhledávání