Poradenství v oblasti úspor tepelné energie

CYKLON KOMO ON1

10.06.2010 22:09

 

Odstředivý odlučovač nečistot    KOMO ON1

 

Zařízení KOMO ON1 vyvinula firma KOMO na základě dlouhodobých zkušeností při navrhování odlučovačů kapek vody,olejů a pevných nečistot z páry a z parních rozvodů.

 

Zařízení zajišťuje oddělení nečistot od proudícího media na základě různých měrných hmotností. K tomuto oddělení, dochází na základě několikanásobných změn směru a rychlosti proudění znečistěného media v odlučovači nečistot.Je zde rovněž využita gravitační síla a proto je nutné aby odlučovač pracoval v kolmé poloze. Dovolená odchylka (bez zřetelného snížení účinnosti odlučování) od této polohy je 15°.

 

ON1 je vhodný zařazovat tam, kde chceme jednoduchým způsobem odstranit mechanické nečistoty. Pokud je požadována maximální čistota proudícího media, což může zabezpečit pouze filtrace, je vhodné ON1 zařadit do proudícího media před filtrační jednotku a tím podstatně prodloužit intervaly nutné pro čistění filtrů.

ON1 je řešen tak, že ve spodní části je vytvořen malý zásobník na nečistoty o objemu cca 320 mll. Na základě této skutečnosti je možné provádět odkalování vždy po určité době dle množství nečistot v proudícím mediu. Zvýšené odpouštění nečistot je nutné při najíždění zařízení po opravě, po delší odstávce a vždy pokud lze z technologických důvodů předpokládat větší množství nečistot v proudícím mediu.

Vzhledem k možnosti koroze a mechanického obrušování při proudění vysokou rychlostí a k zajištění maximální životnosti je KOMO ON1 vyroben z antikorozní chromniklové oceli.

Kontakt

Miloslav Bořil

mboril@volny.cz

Soběsuky 58
798 03 Plumlov

+420 606 263 543
+420 582 393 584

Vyhledávání